Loading...

MENU

Tin tức

Hợp tác xã bưởi da xanh VietGAP Giao Long

Hợp tác xã bưởi da xanh VietGAP Giao Long

08/08/2022 05:55:12
251

Trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân thông qua các mô hình kinh tế tập thể là một trong những tiêu chí quan trọng mà nhiều địa phương trong tỉnh dồn sức thực hiện. Qua đó, có nhiều tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) ra đời và hoạt động hiệu quả, điển hình như HTX bưởi da xanh VietGap Giao Long, huyện Châu Thành, đơn vị được chọn sẽ báo cáo điển hình tại hội nghị sơ kết 3 năm thi đua chung sức xây dựng NTM, do tỉnh tổ chức vào cuối tháng 12-2018.

Xem thêm

danh mục

Loading...

tin tức hot

Không có thông tin cho loại dữ liệu này